0967 023 169
Lớp vẽ cho bé từ 12 đến 15 tuổi

KID 12-15 tuổi

Mục tiêu đào tạo:

+ Hướng dẫn học viên cách tìm ý tưởng cho tác phẩm

+ Giúp học viên phát triển sự sáng tạo tác phẩm độc lập

+ Học viên được nâng cao kỹ thuật hòa sắc của màu nước

+ Giúp học viên học vẽ hình họa các khối cơ bản

trung_hoc

Thời gian đào tạo:

+ Khóa học gồm 20 buổi

+ Một tuần 2 buổi, thời gian một buổi học 1,5 tiếng

Học phí:

+ 1.400.000 vnđ / 8 buổi

+ Học viên được cung cấp dụng cụ vẽ, màu vẽ trong suốt khóa học